top of page

Szupervízió

A szupervízióval egy egészségügy-szervezési szakember ismertetett meg, aki megmutatta nekem a  módszer sokrétűségét. 
Szupervízori képződésem során ráláttam a saját testi fájdalmaim (nyak/hát) és kiégéses tüneteim közötti kapcsolatokra. 
Elakadásaim oldódásával új, szélesebb tér nyílt meg számomra, amely elvezetett a mai, színesebb, komlexebb - fogorvosi, szupervízori, kranioszakrális- és alternatív terapeutai- szakmai személyiségem kiteljesedéséhez. 
Gyakran egy szupervíziós folyamat végére addig ismeretlen területeket fedezünk fel, ahol lehetőség nyílik az élet kibontakozására.

A szupervíziós tér önmagunk megismerésének, tanulásának tere. 
Szakmai életünkben számos olyan terület van, amire mi magunk nem látunk rá. Nehézségeink hátterében nagyrészt - az e területeken megbúvó - tudattalan tartalmak állnak.

Ezek a vakfoltjaink csak mások tükrében válnak jól láthatóvá. 
A szupervíziós folyamatokban elakadt életterületeink világlanak ki, kerülnek megismerésre és indulhatnak meg az oldódás, gyógyulás átalakító útján, erősítve szakmai kompetenciáinkat. 
Ez a tér olyan közeg és támogatói fórum is, ahol ránézhetünk szakmai folyamatainkra, felvethetjük kérdéseinket, témáinkat, sikereink megosztásával gazdagíthatjuk egymást.

Kiégéses helyzetekben vagy a kiégés megelőzésében is kiemelt szerepe van a segítő, tudatosságot emelő folyamatoknak.
 

hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztő módszer. Strukturált tanulási folyamat, amely a szupervizált szakmai tapasztalatára reflektál.
A szupervizor a folyamat kereteiért felelős, a szupervizált pedig a tanulási céljáért.
A folyamat célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése.
A módszer alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak hivatásgondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában.
A szupervízió integratív modellje magában foglalja a szociológiai és pszichológiai elméletek hozadékait is, amit a stresszről és a kiégési (burnout) szindrómáról szóló kutatási eredmények indokoltak. 
Ez a szakterület önálló diszciplína, amely mindenféle segítő kapcsolati munkában a szakmai kompetenciafejlesztés leghatékonyabb módszere.
Az ülések kéthetente történnek, csoportos, team, vagy egyéni formában.  Projektkísérés vagy krízis esetén a találkozások lehetnek gyakoribbak.

bottom of page